Gaat 5G wel of niet door?

Gaat 5G wel of niet door?

7 maart 2020 Uit Door mvdven

5G geeft veel sneller internet, laat veel apparaten tegelijkertijd verbinden en geeft veel minder vertraging op de lijn. Dat zijn de drie grote beloftes van 5G, de opvolger van ons huidige mobiele internet. Er wordt al jaren over gesproken en nu in 2020 komt het ook daadwerkelijk in Nederland beschikbaar.

Naar verwachting zal de consument in het begin weinig merken van de komst van 5G. Ook doordat internationaal is afgesproken dat een ander deel van het netwerk, de zogeheten 3,5 GHz-band, de belangrijkste wordt. Die zorgt ervoor dat de snelheid flink omhoog gaat en belooft de vertragingssnelheid, latency, te verkorten.

Hoe gevaarlijk is mobiele straling?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. De wetenschappelijke consensus luidt tot nu toe steeds dat mobiele straling ongevaarlijk voor de gezondheid is. Deze dringt maar mondjesmaat het lichaam binnen, te kort om voor schade te zorgen. ,,We worden voortdurend omringd door elektromagnetische straling, variërend van televisie- en radiosignalen tot wifi en 4G”, relativeerde hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders de zorgen recent nog tegen deze krant. ,,Maar de straling komt ook uit natuurlijk bronnen zoals zonlicht. De intensiteit daarvan is vele malen hoger.”  

Tegelijk zijn er wel degelijk bonafide wetenschappers die zich zorgen maken over de uitrol van 5G en voor meer onderzoek pleiten.

Dus 5G is veilig?

Hoewel niet bewezen is dat 5G schadelijk is, is omgekeerd ook niet onbetwistbaar bewezen dat het 100 procent veilig is. De eerste 5G-proefmetingen laten volgens het RIVM weliswaar zien dat straling onder de Europese maximumnormen blijven, tegelijk blijft onzeker aan hoeveel straling Nederlanders straks in de praktijk worden blootgesteld. Zeker als het aantal masten nog groter blijkt dan nu voorzien. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt de zorgen serieus en adviseert actief de vinger aan de pols te houden.

Leer verder op AD.nl